Firma Astex s.r.o. je stavebná spoločnosť založená v roku 2004

  • Špecializovaná na opravy a výstavby komunikícii

NAŠE SLUŽBY

VÝSTAVBA/REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV

VEĽKOPLOŠNÉ REKONŠTRUKCIE KOMUNIKÁCII

Opravy výtlkov

Výstavba komunikácií, parkovacích plôch

Zalievanie škár za studena

Pokládka liatych asfaltov

REFERENCIE

Slovenská správa ciest IVSC - Vyspravenie obrusnej vrstvy vozovky na št. cestách I. trieda KSK 2008 - 2012

Správa ciest Košického samosprávneho kraja – Vysprávky výtlkov súvislou údržbou na cestách II. a III. triedy v Košickom samosprávnom kraji - 2013 – 2017

Mesto Košice – ako subdodávateľ pre EUROVIA SK, a.s., COLAS Slovakia a.s. (Inžinierske stavby), Skanska SK a.s., STRABAG s.r.o., - Stavebná údržba pozemných komunikácii v meste Košice - 2004 – doteraz

TuCon a.s., - kanalizácia a ČOV Dobšiná, Pohronský Ruskov, Svätý Peter, Podolie, Dvory nad Žitavou – spätné povrchové úpravy - 2013 – doteraz

TEKO a.s. Košice – ako subdodávateľ pre Morava s.r.o. – Rekonštrukcia rozvodov TEKO v meste Košice – spätné povrchové úpravy – 2012 – doteraz

SPP a.s. – ako subdodávateľ pre EKO - KONŠTRUKTA PZ spol. s r.o – Rekonštrukcia plynovodov v meste Košice a na celom území SR – spätné povrchové úpravy – 2004 – doteraz

Kontakt

Bankové spojenie: PRIMA Banka a.s.

IBAN: SK08 3100 0000 0043 5026 0206

O NÁS

ASTEX s.r.o. je spoločnosť založená v roku 2004.Základom činnosti našej spoločnosti sú opravy, rekonštrukcie a výstavby komunikácii a chodníkov.Počas dlhoročného fungovania v danej oblasti sa naša spoločnosť zaradila medzi dodávateľov s profesionálnym prístupom k zákazníkom od prípravy podkladov k projektovej dokumentácii až po samotnú realizáciu prác.Cieľom našej spoločnosti je udržanie si profesionálneho prístupu k zákazníkom, vysoký štandard kvality predvedených prác a dobrého mena vybudovaného od jej založenia